Diamond Island Maldives Layouts

Mặt bằng tổng thể dự án Diamond Island (Đảo Kim Cương)
Diamond Island Master Plan

Diamond Island Maldives Tower Layouts

Mặt bằng điển hình của Tháp Maldives - Tầng điển hình
Maldives Master Plan
Mặt bằng căn hộ chung cư Diamond Island 49,64m2 - CH 1A - 1 phòng ngủ 
1 Bedroom
Mặt bằng căn hộ chung cư Diamond Island 82,42m2 - CH 2A - 2 phòng ngủ
Two Bedroom
Mặt bằng căn hộ chung cư Diamond Island 82,97m2 - CH 2B - 2 phòng ngủ
Two Bedroom
Mặt bằng căn hộ chung cư Diamond Island 83,58m2 - CH 2C - 2 phòng ngủ
Two Bedroom
Mặt bằng căn hộ chung cư Diamond Island 101,85m2 - CH 2D - 2 phòng ngủ
Two Bedroom
Mặt bằng căn hộ chung cư Diamond Island 108,68m2 - CH 3A - 3 phòng ngủ
3 Bedroom
Mặt bằng căn hộ chung cư Diamond Island 108,55m2 - CH 3B - 3 phòng ngủ
3 Bedroom
Mặt bằng căn hộ chung cư Diamond Island 108,41m2 - CH 3C - 3 phòng ngủ
3 Bedroom
Mặt bằng căn hộ chung cư Diamond Island 158,67m2 - CH 4A - 4 phòng ngủ
4 Bedroom
Mặt bằng căn hộ chung cư Diamond Island - tầng trên, tầng dưới
Duplex
Mặt bằng căn hộ chung cư Diamond Island - căn hộ 2 chìa khoá
Dual-Key Type
Mặt bằng căn hộ Garden Villas Maldives Diamond Island quận 2
Garden Villa
Mặt bằng căn hộ Garden Villas Maldives Diamond Island quận 2
Garden Villa
Mặt bằng căn hộ Garden Villas Maldives Diamond Island quận 2
Garden VIlla
Mặt bằng căn hộ Pool Villas Maldives Diamond Island quận 2
Pool Villa
Mặt bằng căn hộ Pool Villas Maldives Diamond Island quận 2
Pool Villa
Mặt bằng căn hộ Pool Villas Maldives Diamond Island quận 2
Pool Villa

Compare listings

Compare